Masaże – Mani Mania®

Masaże

Ma­saż kla­sycz­ny twa­rzy, szyi i dekoltu

Ide­al­na for­ma re­lak­su i od­prę­że­nia. Pod­czas ma­sa­żu do­cho­dzi do po­bu­dze­nia ukła­du krą­że­nia co po­wo­du­je lep­sze od­ży­wie­nie oraz do­tle­nie­nie skó­ry i mię­śni twa­rzy. Dzię­ki indywidualnie dobranym ko­sme­ty­kom skó­ra sta­nie się bar­dziej ela­stycz­na i od­po­wied­nio na­wil­żo­na. Zabieg polecany nie tylko kobietom ale również mężczyznom, w celu zlikwidowania napięcia nagromadzonego na skutek stresu oraz poprawy stanu skóry.

Definelift

Ma­saż an­ti­-a­ging to do­sko­na­ły spo­sób na za­cho­wa­nie mło­de­go wy­glą­du. Techniki stosowane w masażu DEFINELIFT intensywnie modelują i skutecznie odmładzają owal twarzy.. Ma­saż spraw­dza się bar­dzo do­brze ja­ko za­bieg dla osób z wi­docz­ny­mi ozna­ka­mi upły­wa­ją­ce­go cza­su oraz ja­ko za­bieg pro­fi­lak­tycz­ny. Efek­ty wi­docz­ne są już po pierw­szym ma­sa­żu. Ce­lem ma­sa­żu jest przede wszyst­kim utrzy­ma­nie skó­ry i mię­śni w sta­nie ela­stycz­no­ści, wy­gła­dze­nie zmarsz­czek i opóź­nie­nie po­ja­wie­nia się no­wych, po­pra­wie­nie krą­że­nia kr­wi i lim­fy, co po­wo­du­je efek­tyw­ne do­tle­nie­nie i na­wil­że­nie ko­mó­rek skó­ry, roz­luź­nie­nie mię­śni twa­rzy i li­kwi­da­cja na­pięć.

Masaż kulami

Relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy pomocy szklanych kul. Dzięki swojemu kształtowi i niezwykle gładkiej powierzchni, kule pozwalają na delikatne i płynne ruchy podczas masowania. Zawarty we wnętrzu kul płyn delikatnie chłodzi skórę, wzmacniając relaksujące i terapeutyczne działanie masażu. Masaż poprawia ukrwienie skóry oraz wchłanialność produktów.

Masaż kobido

Zabiegi japońskie są doskonałą alternatywą dla zwykłych zabiegów medycyny estetycznej. Tego typu działania pozwalają na usunięcie napięcia mięśni, co przekłada się na ich uaktywnienie. Naturalny i nieinwazyjny masaż pozwala zwiększyć przepływ energii Qi twarzy, dzięki czemu dochodzi do naturalnego jej liftingu.

Japoński lifting twarzy – jakie elementy obejmuje?
Masaż kobido to innowacyjna metoda poprawiająca stan skóry w wielu miejscach. Tę metodę można stosować na:
● Twarz
● Głowa
● Grzbiet
● Dekolt
● Szyja
Aby uzyskać jak najlepsze efekty liftingu, należy powtarzać regularnie masaż kobido przynajmniej raz w tygodniu. Co ciekawe, już po pierwszym zabiegu widoczne są efekty poprawy stanu skóry.

Masaż kobido – w jaki sposób jest przeprowadzany?
Japoński lifting twarzy to intensywny masaż, dzięki któremu skóra wygląda zdrowiej i jest odpowiednio naprężona. Cały proces masażu polega na szybkich ruchach, które początkowo mogą sprawiać uczucie dyskomfortu. Warto jednak wiedzieć, że masaż jest CAŁKOWICIE BEZPIECZNY dla każdego. Cały proces japońskiego liftingu twarzy składa się z kilku etapów, a mianowicie:
1. Wygładzenie napięcia mięśni i usunięcie zmarszczek mimicznych
2. Rozluźnienie mięśni, pobudzenie przepływu limfy oraz usunięcie opuchlizny twarzy
3. Lifting skóry poprzez jej pobieranie i lekkie szczypanie
Masaż kobido dodatkowo rozgrzewa skórę twarzy, sprawiając, że ta unosi się i pozostaje odpowiednio napięta przez długi czas.

Zalety masażu kobido
Do głównych zalet tego typu masażu, zaliczamy:
● Rozluźnienie i zmniejszenie napięcia mięśni
● Lepszy poziom dotlenienia cery
● Pobudzenie ciała do produkcji kolagenu i elastyny
● Działanie antystarzeniowe
● Możliwość pozbycia się bólu głowy
● Redukcja skutków bruksizmu

Przeciwwskazania do stosowania masażu kobido
● Stany zapalne organizmu lub skóry
● Stany ropne wokół zębów lub świeżo wyrwany ząb
● Wcześniejsze stosowanie botoksu lub nici PDO
● Wcześniejsze stosowanie zabiegów laserowych

Ile trwa masaż kobido?
Japoński lifting twarzy trwa około 90 minut. Podczas masażu przeprowadzany jest wcześniejszy demakijaż, następnie masaż, a ostatecznie wykończenie z pomocą kremu liftingującego.